اتوبـوس     آگـهی
اتوبوس آگهی یک رسانه شناخته شده و پرکاربرد در جهان است، چرا که همچنان بیشترین آمار جابجایی مسافر را به ویژه در ایران به خود اختصاص داده است. تبلیغ بر بدنه اتوبوس مانند تبلیغ بر روی بیلبوردی چند وجهی و متحرک است. سه ویژگی مهم این شیوه تبلیغاتی عبارتند از :
1. بودجه کمتر، تأثیرگذاری بیشتر /
2. دسترسی گزینش شده به مخاطبان هدف /
3. قابلیت تبلیغ چند وجهی
تعرفه اجاره اتوبوس آگهی مشهد :
* تعرفه هر دستگاه اتوبوس در هر ماه
مبلغ 6،000،000 تومان می باشد.
* هزینه چاپ و نصب بر اساس متراژ استیکر در هردستگاه : 1،500،000 تومان الی
2،000،000 تومان برآورد می گردد.
* مسیرها قابل توافق بوده و بر اساس مسیرهای سازمان اتوبوسرانی انتخاب می گردد
تخفیفـــــات
بـر اســــاس
تعداد اتوبوس
تعداد تخفیف
10 10%
30 20%
50 25%
75 30%
100 35%
150 40%
تخفیفــات
بر اســـاس
مدت اکـــران
مدت درصد تخفیف
کمتر از 6 ماه 0
6ماهه 10%
9 ماهه 15%
12 ماهه 20%
* تخفیفات به صورت تجمعی می باشد و جدول تخفیفات ماهانه بصورت پلکانی به جدول تخفیفات تعداد اتوبوس اضافه می گردد.
* تخفیفات بر اساس خالص پرداختی می باشد و کلیه کسورات قانونی به این مبلغ اضافه می گردد.
پرینت
شماره خط ابتدا انتها مسیر
2 تندرو پایانه خواجه ربیع پایانه انقلاب اسلامی مسیر: تقاطع امام حسین(ع)، چ گاز، ب آیت اله عبادی، چ راه آهن، چ آیت اله عبادی، م شهداء، سعدی، چهارطبقه، چ لشكر، م امام خمینی(ره)، پایانه انقلاب
3 تندرو پایانه الهیه پایانه شهید مفتح مسیر: پایانه الهیه، بزرگراه میثاق، م شهید مطهری، چ نادرشهر، چ ورزش، میدان مادر، چ امامیه، چ حجاب، ب شاهد، پلیس راه امام هادی(ع)، تقاطع قائم(عج)، م شهید فهمیده، تقاطع امام حسین(ع)، م فجر، چ گاز
4 تندرو پایانه الهیه پایانه امام رضا(ع) مسیر: ب امامیه، چ رستگاری، دانشگاه آزاد، چ مخابرات، چ ورزش، چ نادرشهر، شریعتی71، یوسفیه، نمایشگاه، مجتمع شهید رفیعی، م لادن، م شیلات، چ صیادشیرازی، چ پیروزی، م هاشمیه، م حر، م شهید مهدوی(سلمان)، چ خاقانی، فنی حرفه ای، م جهاد، پایانه انقلاب، پایانه امام رضا(ع)

شماره : 7 تندرو

 پایانه الهیه

 پایانه فردوســی

مسیر: ب اقدسیه، م ولیعصر(عج)، سجادیه، م بوستان، مركز درمانی امام رضا(ع)، ب فلاحی، م مادر، چ امامیه، چ حجاب، چ اندیشه، ب امامت، چ میلاد، چ فرامرز، ب فردوسی، م جانباز، م فردوسی

شماره :8تندرو

  پایانه انقلاب اسلامی

پایانـــه انقلاب اسلامی - چرخشـــی

مسیر: م جهاد، م جمهوری اسلامی، م آزادی، تقاطع قائم(عج)، م شهید فهمیده، م خیام، تقاطع امام حسین(ع)، م فجر، م شهید عباسپور، نیروهوائی، م حافظ، پایانه انقلاب

شماره : 9 تندرو

 پایانه انقلاب اسلامی

 پایانـــه انقلاب اسلامی - چرخشـــی

مسیر: م حافظ، م غدیر، م شهید عباسپور، م فجر، تقاطع امام حسین(ع)، م خیام، م شهید فهمیده، تقاطع قائم(عج)، م آزادی، م جمهوری اسلامی، م جهاد، پایانه انقلاب

شماره : 10

 پایانه غدیر

 پایانه وكیــل‌آباد

مسیر: خ فدائیان اسلام، چ نخریسی، م بسیج، چ لشكر، م شریعتی، خ احمدآباد، ب ملك آباد، پ آزادی، ب وكیل آباد، پایانه وكیل آباد

شماره : 11

پایانه وكیل آباد

پایانه فردوســی

مسیر: ب وكیل آباد، س تربیت، تقاطع هفتم تیر، س هاشمیه، م آزادی، م استقلال، چ فرامرز، م جانباز، ب فردوسی، م فردوسی

شماره : 7 تندرو

 پایانه الهیه

 پایانه فردوســی

مسیر: ب اقدسیه، م ولیعصر(عج)، سجادیه، م بوستان، مركز درمانی امام رضا(ع)، ب فلاحی، م مادر، چ امامیه، چ حجاب، چ اندیشه، ب امامت، چ میلاد، چ فرامرز، ب فردوسی، م جانباز، م فردوسی

شماره :8تندرو

  پایانه انقلاب اسلامی

پایانـــه انقلاب اسلامی - چرخشـــی

مسیر: م جهاد، م جمهوری اسلامی، م آزادی، تقاطع قائم(عج)، م شهید فهمیده، م خیام، تقاطع امام حسین(ع)، م فجر، م شهید عباسپور، نیروهوائی، م حافظ، پایانه انقلاب

شماره : 9 تندرو

 پایانه انقلاب اسلامی

 پایانـــه انقلاب اسلامی - چرخشـــی

مسیر: م حافظ، م غدیر، م شهید عباسپور، م فجر، تقاطع امام حسین(ع)، م خیام، م شهید فهمیده، تقاطع قائم(عج)، م آزادی، م جمهوری اسلامی، م جهاد، پایانه انقلاب

شماره : 10

 پایانه غدیر

 پایانه وكیــل‌آباد

مسیر: خ فدائیان اسلام، چ نخریسی، م بسیج، چ لشكر، م شریعتی، خ احمدآباد، ب ملك آباد، پ آزادی، ب وكیل آباد، پایانه وكیل آباد

شماره : 11

پایانه وكیل آباد

پایانه فردوســی

مسیر: ب وكیل آباد، س تربیت، تقاطع هفتم تیر، س هاشمیه، م آزادی، م استقلال، چ فرامرز، م جانباز، ب فردوسی، م فردوسی

شماره : 1,12

 حرم مطهر

 پایانه وكیــل آباد

مسیر: حرم مطهر(روگذرشیرازی)، م شهداء، م توحید، م فردوسی، م استقلال، چ میلاد، ب معلم، تقاطع دانشجو، م تربیت، ابتدای فارغ التحصیلان، ب فارغ التحصیلان، ب وكیل آباد، پایانه وكیل آباد

شماره : 13

 پایانه الهیه

 پایانه الهیــــــه

مسیر:م هفتم آذر، م نمایشگاه، ب وكیل آباد، پردیس،          ب وكیل آباد، ب نمایشگاه، م نمایشگاه، م هفتم آذر، م بوستان ،خ جاهد،ب مجیدیه، ب سجادیه، ب امیریه، ب صادقیه، ب مجیدیه، ب مهدیه، ب امیریه،ب میثاق

شماره : 13.1

 پایانه الهیه

 پایانه الهیــــــه

مسیر: ب محمدیه، ب امیریه، ب مهدیه، ب مجیدیه، ب صادقیه، ب امیریه، ب سجادیه،خ جاهد،م بوستان ب مجیدیه، م هفتم آذر، م نمایشگاه، ب وكیل آباد، پردیس، ب وكیل آباد، ب نمایشگاه، م نمایشگاه، بزرگراه میثاق

شماره : 13.2

 پایانه الهیه

 پایانه الهیــــــه

مسیر: ب اقدسیه، ب مهدیه، ب الهیه، ب محمدیه، خ رحمانیه، ب مهدیه، ب مجیدیه، ب میثاق، م هفتم آذر، م نمایشگاه، ب وكیل آباد، پردیس، ب وكیل آباد، ب نمایشگاه،م نمایشگاه، بزرگراه میثاق

شماره : 13.3

 پایانه الهیه

 پایانه الهیــــــه

مسیر: بزرگراه میثاق، م هفتم آذر، م نمایشگاه، ب وكیل آباد، پردیس، ب وكیل آباد، ب نمایشگاه، م نمایشگاه، ب مجیدیه، ب مهدیه، خ رحمانیه، ب محمدیه، ب الهیه، ب اقدسیه، بزرگراه میثاق

شماره : 14

 پایانه الهیه، كوشش

پایانه آزادی

مسیر: م محمدیه، اول محمدیه، اول مجیدیه، خاوران، میعاد، نیكی، شریعتی، نادرشهر، م تربیت، ب وكیل آباد، س تربیت، هاشمیه، س كوكا، م آزادی

شماره :14

 پایانه الهیه

پایانه آزادی

مسیر: ب اقدسیه، ب سجادیه(دانشكده فنی ثامن)، خ شهید سلیمی، صادقیه، مجیدیه، سجادیه، م بوستان، م نمایشگاه، اول ش نهضت و ارمغان، ب نمایشگاه، ب معلم، تقاطع فارغ التحصیلان، چ ستاری، چ صدف، چ دانشجو، چ معلم، چ 38متری، اول معلم، م آزادی، پایانه آزادی

شماره : 15

 پایانه الهیه

 پایانه فلسطین

مسیر: ب میثاق،انتهای امامیه، چ رستگاری،شهید فلاحی،چ راه آهن، ب فلاحی، چ ورزش،ب شاهد، ب دانشجو،چ دانشجو، چ دانش آموز، شیخ مفید،چ معلم، ب معلم، چ آزادشهر،پارک ملت، ابتدای معلم، ب سجاد، چ بزرگمهر، چ خیام، ب شهید دستغیب، ب فلسطین

شماره :15.1

 پایانه الهیه

پایانه آزادی

مسیر: ب امامیه، ت رستگاری، تقاطع حسابی، م امامیه، م مادر، چ راه آهن، ب شاهد، چ ورزش، ب شریعتی، چ ادیب، چ مخابرات، ب امامیه، م امام علی(ع)، ب سیدرضی، چ معلم، ب وكیل آباد، م آزادی، پایانه آزادی

شماره : 16.1

 پایانه الهیه، حجاب

 پایانه آزادی

مسیر: ب حجاب، م حجاب، چ حسابی، چ ادیب، چ حجاب، دانشگاه آزاد اسلامی، ب فلاحی، چ ورزش، ابتدای شاهد، ب دانشجو، س هفتم تیر، س هنرستان، س كوكا، م آزادی، پایانه آزادی

شماره : 17

 پایانه الهیه، ش رازی

 پایانه آزادی

مسیر: انتهای ب اندیشه، چ اندیشه، چ حسابی، چ ادیب، چ اندیشه، س اندیشه، انتهای شهرك رازی، انتهای ب امامت، چ میلاد، ب امامت

شماره : 17.1

 پایانه الهیه

 پایانه آزادی

مسیر: ب حجاب، م حجاب، ب حجاب، چ حسابی، چ ادیب، چ حجاب، چ جهاد، اول حجاب، انتهای ش رازی، انتهای ب امامت، چ میلاد، ب امامت

شماره : 18

 پایانه الهیه

 پایانه آزادی

مسیر: ب امامیه، چ رستگاری، چ حسابی، ت فلاحی، م مطهری، ب شهید رفیعی، اول میعاد، نادرشهر، ب شهید ستاری، دانشگاه پیام نور، چ ستاری، م تربیت، ب وكیل آباد، صدف، س هفتم تیر، س هنرستان، هاشمیه، اول ب باهنر، دانشگاه فردوسی

شماره : 18.1

 پایانه الهیه

پایانه آزادی

مسیر: انتهای حجاب، م حجاب، چ حسابی، ش لشكر، میعاد، رسالت، خ شریعتی، نادرشهر، ب شریعتی، دانشگاه پیام نور، چ شهید ستاری، م تربیت، س تربیت، صدف، س هفتم تیر، هنرستان، هاشمیه، اول ب باهنر، دانشگاه فردوسی

شماره : 19

 پایانه آزادی

قاسم آباد

مسیر: ب امامت، انتهای امامت، انتهای جلال آل احمد، ب آموزگار، سیدرضی، اول امامیه، چ مخابرات، ب شریعتی، ت ادیب، ت فلاحی، چ ورزش، ب شاهد، چ راه آهن، م مادر، چ امامیه، چ حجاب، چ اندیشه، انتهای ب شاهد

شماره : 20

 پایانه الهیه

پایانه آزادی

مسیر: ب الهیه، م ولیعصر(عج)، ب سجادیه، ب امیریه، ب سجادیه، ب عصمتیه، ب میثاق، ب اندیشه، موجهای آبی، ب حسابی، تقاطع حسابی و شریعتی، چ ورزش، اول شاهد، پرورش، ب دانش آموز، ب فرهنگ، ب وكیل آباد، اول ب باهنر، دانشگاه فردوسی

شماره : 21

 پ گردشگری، نان رضوی

 پایانه شهید هاشمی نژاد

مسیر: م خیام، كنارگذربزرگراه شهیدچراغچی، انتهای ابوطالب، چ ولیعصر(عج)، ب هدایت، ب هنرور، ب شهید كریمی، مخابرات، خ حر عاملی، چ عامل، چ آیت اله عبادی، م شهداء، پایانه شهید هاشمی نژاد

شماره : 22

پایانه شهداء

فرامرزعباسی، پایانه معراج

مسیررفت: م توحید، چ میدان بار، م تختی، ابتدای مجد، چ كلاهدوز، م راهنمائی، ب شهید صادقی، ب ارشاد، ب فردوسی، ب فرامرز، خ بهاران، ب شهید ساجدی، م شهید فهمیده، پایانه معراج

22.2

پایانه گردشگری

پایانــــــــه
انقلاب اسلامی

مسیررفت: م بهارستان، بازار بین المللی خیام، ب خیام شمالی، چ هدایت، س عبدالمطلب، چ خیام توس، م بوعلی، م فردوسی، آپارتمانهای مرتفع، 600دستگاه، ب ارشاد، ب سازمان آب، م راهنمائی، انتهای سناباد، چ راهنمائی، چ سلمان، ب كلاهدوز، خ احمدآباد، م شریعتی، چ لشكر، خ امام خمینی

23

پایانه شهداء

كوی امیــر، بوعلی، پایانه معـــــراج

مسیر: چ شهید هاشمی نژاد، چ آیت اله عبادی، خیابان حرعاملی، میدان ابوطالب، میدان بوعلی، بلوار توس، بلوار ولیعصر(عج)، خیابان خیبر، انتهای شهید یزدان دوست، میدان شهید فهمیده، پایانه معراج

24

پایانه شهداء

مطهـری  شمــالی، ایثارگران

مسیر: چ شهید هاشمی نژاد، چ آیت اله عبادی، سه راه كاشانی، چ عامل، خ مطهری شمالی، خ شهید صفدری نژاد، انتهای ایثارگران

26

پایانه فلسطین

فرامرزعباسی، پایانه معراج

مسیر: م ‏فلسطین، ب ملك آباد، خ بزرگمهر، ب‏ سجاد، خ بهار، ب‏ فردوسی، چ فرامرز،ب فرامرز،  خ بهاران، فجر، فخر، ب ساجدی، ب تلاش، م شهید فهمیده، ب توس، م امام هادی(ع)، پایانه معراج

27

پایانه شهداء

كارخانه قند، خیابان تلاش

مسیررفت: م توحید، چ میدان بار، م تختی، خ آبكوه، م راهنمائی، ب شهید صادقی، م فردوسی، ب توس، س كارخانه، خ كارگر، خ تلاش

28

پ گردشگری،كوی قائم(عج)

پایانه شهید هاشمی نژاد

مسیر: ب خیام، ب هدایت غربی، ب موسوی قوچانی، م شفا، ب عبدالمطلب، كوی قائم(عج)، م بوعلی، ب ابوطالب، مطهری شمالی، چ عامل، چ آیت اله عبادی، م شهداء، پایانه شهید هاشمی نژاد

28.1

پایانه مصلی

پایانه فلسطین

مسیر: ب شهیدرستمی، ب میرزاكوچك خان، ب وحدت، راه آهن، عبدالمطلب، م ابوطالب، م موسوی قوچانی، حرعاملی، م بوعلی، م فردوسی، م راهنمائی، ب فلسطین

29

پایانه راه آهن

پایانه فلسطین

مسیر: ب كشوری، ب عبدالمطلب، م ابوطالب، ب كلاهدوز، ب سازمان آب، م راهنمائی، ب فلسطین، پایانه فلسطین

30

پایانه میامی

همت آباد، شهـــرك مهـــرگان

مسیر: ب میامی، صدمتری، ب شهیدمفتح، ب شیخ صدوق، خ رسالت، خیرآباد، دروی، دهرود، همت آباد، سیاسك، كاوه 17، شهرك كاوه

31

پایانه الهیه

پایانه آزادی

مسیر: ب اندیشه، موجهای آبی، ت حسابی و اندیشه، ب دكترحسابی، شاهد 68، ب ادیب، تقاطع ادیب و اندیشه، ب ادیب، م مادر، ت شریعتی، بزرگراه امام علی(ع)، ب جلال آل احمد، چ میلاد، م استقلال، ب آزادی، م آزادی، پایانه آزادی

32

پایانه عدالت

پایانــــــه
خواجه ربیع

مسیررفت: ب مصلی، خ چمن، ب میرزاكوچك خان، ب شهید مفتح، چ برق، خ شیخ صدوق، ب رسالت، م رسالت، انتهای یوسف زاده

33

پایانه خواجه ربیع

پایانه شهید هاشمی نژاد

مسیر: خ شهید یوسف زاده، انتهای رسالت، خ رسالت، خ گاز، سمزقند، چ آیت اله عبادی، م شهداء، پایانه شهید هاشمی نژاد

34

پایانه میامی

پایانــــــه
خواجه ربیع

مسیر: مهرآباد، م شهیدعباسور، شهید بابانظر، ب شهیدمفتح، ب نبوت، خ علیمردانی، ب ابوریحان، ب مجلسی، خ رسالت، خ طالقانی(ابوذر)، خ مسلم، تقاطع امام حسین(ع)

35

پایانه مصلی

پایانــــــه
خواجه ربیع

مسیر: م بار رضوی، صدمتری، م فجر، تقاطع امام حسین(ع)، پایانه خواجه ربیع

36

پایانه شهید هاشمی نژاد

شهـــــرك
شهید چمران

مسیر: چ شهید هاشمی نژاد، چ‏ آیت اله عبادی، ب آیت اله عبادی، تقاطع امام حسین(ع)، ج كلات، ب 22بهمن، 22بهمن 26، انتهای شهرك شهید چمران

37

پایانه شهید مفتح

پایانه غدیر

مسیر: خ گاز، چ راه آهن، چ شهیدهاشمی نژاد، چ آیت اله عبادی، م شهداء، ایستگاه سراب، چ لشكر، م امام خمینی(ره)، م 15خرداد، ب جمهوری، انتهای نخریسی، پایانه غدیر

37.1

پایانه شهید مفتح

پایانه فلسطین

مسیر: گازشرقی، خ‏ گاز، ب هدایت، م ولیعصر(عج)، ب ابوطالب، ب شفا، م بوعلی، م فردوسی، م راهنمائی، ب فلسطین، پایانه فلسطین

38

پایانه خواجه ربیع

كوهسـنگی، پایانه زكریا

مسیر: تقاطع امام حسین(ع)، ب آیت اله عبادی، سمزقند، م شهداء، م سعدی، م شریعتی، خ كوهسنگی، ب زكریا، پایانه زكریا

38.1

پایانه شهداء

پایانه آزادی

مسیررفت: خیابان دانشگاه، میدان شریعتی، خیابان احمدآباد، میدان فلسطین، ب ملك آباد، م آزادی، پایانه آزادی

39

پ گردشگری، شهرك قدس

پایانه شهید هاشمی نژاد

مسیر: م بهارستان، خ بهارستان، انتهای شهرك قدس، شهرك قدس ، ابتدای 22ب بهمن، ج كلات ، تقاطع امام حسین(ع) ، ب آیت اله عبادی، سمزقند ، چ آیت اله عبادی، م شهداء ، پایانه شهید هاشمی نژاد

41

نیزه

همت آباد، قرقی

مسیر: نیزه، پاوا، ب شهید آوینی، تلگرد، خ علامه طباطبائی، م عسگریه ، ب ابوریحان ، ب شهید مفتح، ب شیخ صدوق ، ب رسالت، همت آباد ، قرقی

42

پایانه الهیه

پایانه فلسطین       

مسیر: ب اقدسیه، ب محمدیه، ب مجیدیه، م بوستان، م میثاق، ب میثاق، ب نمایشگاه، پل شهید برونسی، نمایشگاه 7، ب معلم، تقاطع دندانپزشکان، انتهای آموزگار، ب آموزگار، تقاطع جانباز، ب جانباز، م جانباز، ب جانبازجنوبی، ب سجاد، ب شهید دستغیب، ب فلسطین

43

پایانه راه آهن

شهید حسینی محراب (دریا)

مسیررفت: ب شهیدکامیاب، تقاطع شهید گمنام، ب طبرسی، ب مجلسی، ب ابوریحان، خ وحید، صدمتری، خ شهید حسینی محراب

45

پایانه میامی

پایانه شهید هاشمی نژاد

مسیر: خ كال، هنرستان، خ مهرآباد، صدمتری، انتهای بلوار شهیدمفتح، م نبوت، انتهای بلوار نبوت، خ شهید خشنودی، خ نبوت 63، خیابان علیمردانی ، خیابان شهید رحیمی، بلوار میرزا كوچك خان، بلوار مجلسی، چ راه آهن، چ آیت اله عبادی ، م شهداء

46

پایانه راه آهن

انتهای پنجتن، پایانه طبرسی

مسیررفت: ب شهیدکامیاب، تقاطع شهید گمنام، ب طبرسی، ب مجلسی، ب ابوریحان، خ وحید، صدمتری، خ پنجتن، التیمور، پایانه طبرسی

47

پایانه راه آهن

عباس آباد

مسیر: ب شهید کامیاب، تقاطع شهید گمنام، ب طبرسی، ب مجلسی، ب ابوریحان، خ وحید، تقاطع فجر، خ نظام دوست، انتهای شهید محبی

48

پایانه راه آهن

میثم شمالی، میثم تمــار

مسیر: ب شهیدكامیاب، تقاطع شهید گمنام، ب طبرسی، ب مجلسی، ب ابوریحان، خ میثم، انتهای میثم تمار، خ صاحبدلان، صدمتری، م فجر، میثم شمالی، م چهارده معصوم(ع)، انتهای میثم شمالی

49

پایانه شهید هاشمی نژاد

شهرک مهرگان

مسیر: چ شهید هاشمی نژاد، چ آیت اله عبادی، چ راه آهن، تقاطع امام حسین(ع)، خ بلال، خ قائم، خ رسالت، قرقی، شهرک مهرگان

50

حرم مطهر

پایانه شهداء

مسیر: خ شیرازی، چهارراه شهداء، چهارراه شهید هاشمی نژاد، چ آیت اله عبادی، پایانه شهداء

51

پایانه میامی، صاحب الزمان(عج)

پایانه شهید هاشمی نژاد

مسیررفت: ب میامی، ب کرامت، کوی صاحب الزمان(عج)، صدمتری، خ صاحبدلان، م عسگریه، ب امت، ب شهیدمفتح، ب ابوریحان، ب مجلسی، م میرزاکوچک خان، ب امت، ب وحدت، ب کامیاب، راه آهن، خ آیت اله بهجت، چ زرینه، چ شهداء، م شهداء، پ هاشمی نژاد

51

پایانه میامی، صاحب الزمان(عج)

پایانه شهید هاشمی نژاد

مسیررفت: ب میامی، ب کرامت، کوی صاحب الزمان(عج)، صدمتری، خ صاحبدلان، م عسگریه، ب امت، ب شهیدمفتح، ب ابوریحان، ب مجلسی، م میرزاکوچک خان، ب امت، ب وحدت، ب کامیاب، راه آهن، خ آیت اله بهجت، چ زرینه، چ شهداء، م شهداء، پ هاشمی نژاد

55

پایانه عدالت

پورســـینا
(بازه شیخ)

مسیر: ب مصلی، ب شهید نیشابوری، تقاطع شهید عباسپور، ب حر، پورسینا، عباس آباد، فرخ آباد، كریم آباد

56

پایانه راه آهن

صادقیه، نیزه

مسیر: ب شهید کامیاب، تقاطع شهید گمنام، ب طبرسی، ب مجلسی، ب ابوریحان، خ میثم، صدمتری، خ پنجتن، شهرک صادقیه، انتهای ب شهید آوینی(نیزه)

57

گلشهر

میدان شهداء

مسیررفت: ب شهیدآوینی، صدمتری، ب شهیدمفتح، ب شیخ صدوق، خ رسالت، ب مجلسی، تقاطع مجلسی طبرسی، تقاطع شهید گمنام، م راه آهن، خ آیت اله بهجت، چ زرینه، چ شهداء، چ خسروی، چ مدرس، خ امام خمینی(ره)، میدان شهداء

57

گلشهر

میدان شهداء

مسیررفت: ب شهیدآوینی، صدمتری، ب شهیدمفتح، ب شیخ صدوق، خ رسالت، ب مجلسی، تقاطع مجلسی طبرسی، تقاطع شهید گمنام، م راه آهن، خ آیت اله بهجت، چ زرینه، چ شهداء، چ خسروی، چ مدرس، خ امام خمینی(ره)، میدان شهداء

58

پایانه عدالت

مهرآباد

مسیر: چ چمن، چ مصلی، ب رستمی، م ولایت، ب سرخس، ب شهدای تاكسیرانی، م عباسپور، مهرآباد، مسجدالرضا(ع)، ابراهیم آباد

60

پایانه شهداء

پایانه معراج

مسیررفت: میدان فردوسی، میدان بوعلی، بلوارتوس، میدان شهید فهمیده، بلوار توس، میدان معراج، پایانه معراج

60.1

پایانه معراج

شهرك حجت

مسیر: پایانه معراج، شهرك حجت

61

كوی كارمندان، شهرك شیرین

میدان شهداء

مسیررفت: ش شیرین، صدمتری، ش شیرازی، كوی كارمندان، ب شهید رستمی، ب مصلی، م عدالت، حرم مطهر، خ شیرازی، چ شهداء، چ خسروی، چ شهید مدرس، خ امام خمینی(ره)

62

میدان بیت المقدس

پایانه آزادی

مسیررفت: چ خسروی، خ پاسداران، خ شهید چمران، م سعدی، خ سناباد، ابتدای مجد، خ آبكوه، م راهنمائی، ب سجاد، ب آزادی، م استقلال، پارك ملت، پایانه آزادی

63

میدان بسیج

شهــــرك هاشمی نژاد

مسیررفت: م بسیج، چ نخریسی, م 17 شهریور، ب شهیدشیرودی، مجتمع غدیر، هاشمی نژاد، بزرگراه غدیر، زیرگذر غدیر، نیروی هوائی، كوی آقا مصطفی خمینی

66

پایانه مصلی

پایانــــــــه
انقلاب اسلامی

مسیر: ب 22بهمن، صدمتری، انتهای نخریسی، تقاطع غدیر، چ مقدم، م 15خرداد، م امام خمینی(ره)، پایانه انقلاب

67

پایانه عدالت

ده متری ساختمان

مسیر: ب مصلی، ب شهید نیشابوری، ج سرخس، ابتدای شهرك شهیدرجائی

68

پایانه شهید مفتح

پایانه غدیر

مسیر: انتهای سی متری طلاب، بلوارامت مقابل پارک، میرزا كوچك خان، خیابان چمن، خیابان فدائیان اسلام، پایانه غدیر

69

پایانه عدالت

امیرآباد

مسیر: م عدالت، بلوارمصلی، ب شهید نیشابوری، میدان باررضوی، كوی امام حسن(ع) - (امیرآباد)

70

پایانه عدالت

اسماعیل آباد (كوی عمار)

مسیر: چ مصلی، چ شیرودی، فرهنگسرای غدیر، چ محمدآباد، محمدآباد، صدمتری، اسماعیل آباد(كوی عمار)

71

پایانه امام رضا(ع)

شهرك انقلاب،
پایانه صبا

مسیر: خ كوشش 27، تقاطع‎كوشش، ب جمهوری اسلامی، خ پروین اعتصامی، م حافظ، خ المهدی، خ سحر، ابتدای سیدی، ش انقلاب، پایانه صبا

71.1

پایانه انقلاب اسلامی

شهرك ابوذر، پایانه صبا

مسیر: م امام خمینی(ره)، چ لشكر، م بسیج، چ نخریسی، چ كوشش(گاراژدارها)، تقاطع حافظ، خ المهدی، ابتدای‎سیدی، ب ‎صبا، پایانه صبا

72

پایانه مصلی، كوی كارگران

میدان بسیج

مسیر: چ مصلی، مجتمع غدیر، خ بنی هاشم، خ چمن، هلال احمر، چ نخریسی

74

پایانه انقلاب اسلامی

شهرك ابوذر، پایانه صبــا

مسیر: م امام خمینی، م 15خرداد، چ كوشش(گاراژدارها)، خ كوشش، تقاطع حافظ، 60متری، 20متری ولیعصر، ب صبا، ب سپاه، شهیدرضائی، شهیدتنباکوچی، م آیت اله غفاری

75

پایانه انقلاب اسلامی

شهرك ابوذر، پایانه صبـــا

مسیررفت: م امام خمینی، م 15خرداد، چ حافظ، چ مقدم، پروین اعتصامی، تقاطع حافظ، ابتدای ب ثامن، پلیس‏راه، شهرك ابوذر ، پایانه صبا

76

پایانه انقلاب اسلامی

قائم، بوتان

مسیر: م امام خمینی(ره)، م 15 خرداد، چ كوشش(گاراژدارها)،  تقاطع حافظ، خ المهدی، خ ‏قائم، انتهای قائم، انتهای بوتان

76.1

پایانه امام رضا(ع)

قائــــــم،
كوی حجت

مسیر: خ كوشش 27، تقاطع حافظ، خ المهدی، خ قائم، قائم 55، انتهای حجت

77

پایانه انقلاب اسلامی

فرودگاه

مسیر: م امام خمینی(ره)، م ‏15خرداد، چ كوشش(گاراژدارها)، ب جمهوری‏اسلامی، چ مقدم، ب فرودگاه

78

پایانه انقلاب اسلامی

شهـرك عسگریه

مسیر: م امام خمینی(ره)، م 15خرداد، چ كوشش(گاراژدارها)، ب جمهوری اسلامی، چ مقدم، ب فرودگاه، شهرك عسگریه

80

پایانه گردشگری

پایانه زكریا

مسیر: م بهارستان، ب خیام، هدایت غربی، چ ولیعصر(عج)، ب ابوطالب، چ ابوطالب، ب كلاهدوز، ب ملاصدرا، كوهسنگی، ب زكریا، پایانه زكریا

82

میدان بیت المقدس

دكتر بهشتی، پایانه زكریا

مسیر: چ خسروی، چهارطبقه، خ امام خمینی(ره)، چ لشكر، م شریعتی، خ كوهسنگی، امیركبیر، جهان آراء، انتهای شهید دكتر بهشتی، پایانه زكریا

83

پایانه امام رضا(ع)

پایانه امام رضا(ع)

مسیر: پ انقلاب، خ امام خمینی(ره)، چ لشكر، چ بیسیم، م گنبدسبز، چ خسروی،خ خسروی،م بیت المقدس،زیر گذر حرم، چ شهدا، خ آیت اله بهجت، راه آهن، ت گمنام، ب وحدت، خ 17شهریور، خ کوشش، پایانه مسافربری امام رضا(ع)

84

پایانه امام رضا(ع)

پایانه امام رضا(ع)

مسیر: خ کوشش، خ 17شهریور، ب وحدت، ب شهید كامیاب، راه آهن ، خ آیت اله بهجت ، چ شهدا، حرم مطهر، زیر گذر حرم، م بیت المقدس چ خسروی، م گنبد سبز، م ده دی، چ لشكر ، خ امام خمینی(ره) ، پ انقلاب، پایانه مسافربری امام رضا(ع)

85

پایانه امام رضا(ع)

پایانه معراج

مسیر: پ انقلاب اسلامی، م جهاد، م جمهوری اسلامی، م آزادی، م استقلال، تقاطع قائم(عج)، بیمارستان رضوی، ابتدای امام هادی(ع)، م شهید نوری، م معراج

86

میدان بیت المقدس

كوهسـنگی، پایانه زكریا

مسیر: خ خسروی، تقاطع مدرس(چهارطبقه)، خ امام خمینی(ره)، چ لشكر، م شریعتی، خ كوهسنگی، ب زكریا، پایانه زكریا

88

پایانه خواجه ربیع

پایانه آزادی

مسیر: ت امام حسین(ع)، كنارگذر بزرگراه شهید چراغچی، م خیام، ب خیام، تقاطع خیام و توس، ب خیام جنوبی، ت سجاد، س خیام، م آزادی، پایانه آزادی

88

پایانه خواجه ربیع

پایانه آزادی

مسیر: ت امام حسین(ع)، كنارگذر بزرگراه شهید چراغچی، م خیام، ب خیام، تقاطع خیام و توس، ب خیام جنوبی، ت سجاد، س خیام، م آزادی، پایانه آزادی

89

پایانه فلسطین

پایانه وکیل آباد

مسیر:ب شهید منتظری،م جمهوری اسلامی،ب شهید کاوه،دانشگاه شهید منتظری،م جوانان، ب فکوری، ویلا، م شهید صیاد شیرازی، م لاله، ب گلدیس، ب شهید برونسی، شهرک شهربانی،ب وکیل آباد، ابتدای وکیل آباد،پایانه وکیل آباد

90

پایانه وكیل آباد

پایانه انقلاب اســــلامی

مسیر: كوهستان پارك، ب وكیل آباد، ب شهیدبرونسی، ب هشت شهریور، ب شهید فكوری، م جوان، ب شهید كاوه، م شهید كاوه، ب پیروزی، س طالقانی، بزرگراه كلانتری، م جهاد، پایانه انقلاب

91

پایانه فلسطین

پیروزی،پایانـه
وكیل آباد

مسیر: ب شهید محمد منتظری، م جمهوری اسلامی، اداره آگاهی، م شهید کاوه، ب پیروزی، چ 45متری، چ مخابرات، م شهید مهدوی، م حر، م هاشمیه، م هنرستان، چ پیروزی، چ صیاد شیرازی،م لادن، م اقبال،ب شهید برونسی، شهرک شهربانی، ب وکیل آباد، پایانه وكیل آباد

92

پایانه شریعتی

شهــــرك
نوفل لوشاتو

مسیر: خ احمدآباد، پاستور، بابك، م احمدآباد، میدان فلسطین، ب شهید محمد منتظری

93

پایانه فلسطین

شهرك طالقانی

مسیر: ب شهید محمد منتظری، م جمهوری اسلامی، 35متری رضا شهر، ش طالقانی، بهارستان

94

پایانه آزادی

كـــــوی
آب و برق

مسیر: س كوكا، س هنرستان، س هفتم تیر، ب هفتم تیر، چ پیروزی، میدان هشتصد، ویلا، شقایق، خیام، انتهای آب و برق، شهرك صابر، نوده

94.1

پایانه آزادی

ب صارمی،

پایانه وکیل آباد

مسیر: ب وکیل آباد، س‎كوكا، زیرگذرفارابی، ب كوثر، م كوثر، ب شهید صارمی،م وصال،م شهید صارمی،م هفتم‎ تیر،م حافظ، ب صیادشیرازی، چ صیاد شیرازی، م لادن، م اقبال، انتهای پیروزی، ب شهید برونسی، شهرک شهربانی، ب وكیل آباد

95

پایانه فلسطین

رضاشهـر، سرافرازان

مسیر: خ احمدآباد، ب ملاصدرا، ب بعثت، س بعثت، ب شهید محمدمنتظری، م جمهوری اسلامی، فنی و حرفه ای، م ش كاوه، ب پیروزی، خ دعبل خزاعی، ب رضوی، تقاطع خاقانی، انتهای رضوی، ب دلاوران، م دلاوران، ب نماز، انتهای سرافرازان

96

پایانه آزادی

شهـــــرك
نیروی هوایی

مسیر: س كوكا، سیدرضی، م وفا، اول هاشمیه، خ هنرستان، میدان هنرستان، خ شهید بركپور، شهرك نیروی هوائی، ب هاشمیه، انتهای بلوارهاشمیه 91، مجتمع شهرآراء

96.1

پایانه فلسطین

ب پیروزی، انتهای خاقانی

مسیر: ب شهید محمد منتظری، م جمهوری اسلامی،  فنی و حرفه ای، م شهید کاوه، ب پیروزی، چ مخابرات، خ خاقانی،م شهید آل شهیدی

97

پایانه آزادی

چهارچشمه، انتـــــهای ســرافرازان

مسیر: س كوكا، ب كوثر، بیمارستان فارابی، م كوثر، م كوكا، خ فدك، چ چهارچشمه، ب كوثرجنوبی، ب فكوری، ت هاشمیه، ب كشوری، خ بهاران، ب هاشمیه، ب نماز، م سرافرازان، انتهای سرافرازان

98

پایانه فلسطین

شهرك لویزان، ســــرافرازان

مسیر: ب شهید محمد منتظری، م جمهوری اسلامی، فنی و حرفه ای، م ش كاوه، ت دعبل خزاعی، چ مخابرات، دهخدا، م علی مهدوی، م حر، ب سرافرازان، م یادگاران، رهایی، ب پایداری، انتهای پایداری، ب دلاوران، ب نخل، انتهای لویزان، انتهای دلاوران، دلاوران62، م سرافرازان

98.1

پایانه آزادی

انتـــهای سرافرازان

مسیر: س كوكا، ب جلال آل احمد، ب فرهنگ، م فرهنگ، پل هاشمیه، ب هاشمیه، م وفا، م شهیدصارمی، ب شهیدصارمی، م كوثر، م حر، ب سرافرازان

99

پایانه خواجه ربیع

پایانـــــه
وكیل آباد

مسیر: تقاطع امام حسین(ع)، كنارگذر بزرگراه شهید چراغچی، م شهید فهمیده، تقاطع قائم(عج)، پلیس راه، ب شاهد، چ ورزش، چ نادرشهر، ب نمایشگاه، ب وكیل آباد

100

پایانه مصلی

پایانه آزادی

یر: ج‎ سرخس، م باررضوی، پل‎غدیر، ج آسیائی، م حافظ، پایانه انقلاب، م ‎جهاد، م جمهوری اسلامی(‎صداوسیما)، م آزادی، پایانه آزادی

201

پایانه شهداء

شهید قربانی

مسیر: م توحید، چ میدان بار، م فردوسی، ب فردوسی، م استقلال، ب آزادی، كوی امام هادی(ع)، بحرآباد، خ شهید قربانی، خ شهید حشمتی

202

پایانه فردوسی

آرامـگاه فردوسی

مسیر: ب فردوسی، م استقلال، ب آزادی، س امام هادی(ع)، مجتمع لاله، پلیس راه، س دانش، البسكو، ناسیونال، س فردوسی، س كاظم آباد، حاجی آباد، هارونیه، آرامگاه فردوسی

203

پایانه معراج

پایانه آزادی

مسیر: م معراج، كوی امام هادی(ع)، ب آزادی، ب شهید خادم الشریعه، ب پردیس تا انتها و بالعكس، ب آزادی، جاده آسیائی، دوربرگردان پلیس راه امام هادی(ع)، تقاطع قائم(عج)، م استقلال، پایانه آزادی

204

پایانه فردوسی

روســـتای
شهید نوری

مسیر: م ‎فردوسی، م بوعلی، ب توس، م شهید فهمیده، م معراج، بحرآباد، شهرك امام علی(ع)، نوده(كوشك مهدی)، انتهای روستای شهید نوری

205

پایانه فردوسی

ســه‌راه فردوسی

مسیر: ب توس، م شهید فهمیده، بحرآباد، شهید قربانی، كوی‏قائم(عج)، نوده، خاتم الانبیاء، س ‏دانش، مشهد قلی، مطهری، كال زركش، دوست آباد، كاظم آباد

206

پایانه فردوسی

حصار

مسیر: ب توس، م شهید فهمیده، م معراج، كال زركش، س فردوسی، شمس آباد، چهاربرج، گوارشك، گندم خواب، نصرآباد، نقاب، انداد، دوله، حصار

207

پایانه فردوسی

ارداك، گوارشگ-گجوان

مسیر: ب توس، م شهید فهمیده، م معراج، كال زركش، س فردوسی، شمس آباد، چهاربرج، گوارشك، جغنه، كلوخی، نقاب، انداد، دوله، ارداك

210

پایانه گردشگری

میــــــدان
بیت المقدس

مسیر: م بهارستان، ب خیام شمالی، چ خیام توس، م فردوسی، چ میدان بار، چ شهداء، زیرگذر حرم مطهر، م بیت المقدس

301

پایانه شهید مفتح

فارمد

مسیر: ب شهیدمفتح، خ شیخ صدوق، خ‏ رسالت، م بارنوغان، دروی، سیس آباد، حاجی آباد، دهرود، همت آباد، س قصر، قرقی، برقی، پرمه، فارمد

302

پایانه شهید مفتح

مقصودآباد

مسیر: ب شهیدمفتح، خ شیخ صدوق، خ رسالت، م بارنوغان، دروی، سیس آباد، حاجی آباد، همت آباد، سه راه كارخانه پرمیت، مقصودآباد، درآبدامام (دروی شاهزاده)

303

پایانه خواجه ربیع

اندرخ

مسیر: ب 22بهمن، ج كلات، چمران، گرجی، دروی، فرخد، شهرك صنعتی، شیرشتر، فاز، گذرگاه، معین آباد، گوارشك، رضوان

304

پایانه خواجه ربیع

معین آباد

مسیر: ب 22بهمن، ج كلات، گرجی، كاظم آباد، خرم‏آباد، كلاكوب، فرخد‏، شهرك صنعتی، شیرشتر، فاز، گذرگاه

305

پایانه خواجه ربیع

فرخد

مسیر: ب 22بهمن، ج كلات، چمران، كاظم‏آباد، شایع، خلق آباد، خرم‏آباد، كلاكوب

306

پایانه خواجه ربیع

خوش هوا

مسیر: ب 22بهمن، ج كلات، چمران، دروی شاهزاده، فرخد، شهرك صنعتی، فاز، گذرگاه، معین‏آباد، گوارشك

307

پایانه خواجه ربیع

چایدره

مسیر: ب 22بهمن، ج كلات، چمران، گرجی، دروی شاهزاده، فرخد، شهرك صنعتی، فاز، گذرگاه، معین آباد، گوارشك، خوش هوا، اخنگان

401

پایانه طبرسی

برزش آباد

مسیر: امرغان، كنارگوشه، هلالی

402

پایانه طبرسی

شهید شوشتری (شترك)

مسیر: س زین الدین، شیرحصار

501

پایانه عدالت

میامی

سیر: ب حر(ج سرخس)، ش شهید باهنر، ش رضویه، خادم آباد، احمدآباد، قازقان، چنارك، اردلوك، امامزاده یحیی(ع)

502

پایانه عدالت

شهر رضویه

مسیر: ب مصلی، ب شهید نیشابوری، ب حر (ج سرخس)، ش شهید رجائی، ش شهید باهنر

503

پایانه عدالت

دستگردان

مسیر: ب مصلی، ب شهید نیشابوری، ب حر (ج سرخس)، ش شهید رجائی، ش شهید باهنر

504

پایانه عدالت

كنه بیست، خیـــرآباد

مسیر: ب مصلی، ب شهید نیشابوری، م باررضوی، ب حر (ج سرخس)، ش شهید رجائی، مهدی آباد، قیاس آباد، كج درخت، سه راه فیض آباد

505

پایانه عدالت

كنه بیست، شــرشــر

مسیر: ب مصلی، ب شهید نیشابوری، م باررضوی، ب حر (ج سرخس)، ش شهید رجائی، مهدی آباد، قیاس آباد، كج درخت، سه راه فیض آباد

506

پایانه عدالت

شهرآباد

مسیر: ب مصلی، ب شهید نیشابوری، ب حر (ج سرخس)، ش شهید رجائی، ج كنه بیست، چ مهدی آباد

701

پایانه انقلاب اسلامی

شهـــــرك صنعتی طرق

مسیر: م امام خمینی(ره)، م 15خرداد، چ مقدم، ب جمهوری اسلامی، م فرودگاه، ابتدای شهرك عسكریه، پلیس راه، شهرك صنعتی طرق، شهرك طرق

701.1

پایانه انقلاب اسلامی

ایوان طرق

مسیر: م امام خمینی(ره)، م 15خرداد، چ مقدم، ب جمهوری اسلامی، م فرودگاه، ابتدای شهرك عسگریه، پلیس راه، پل خواجه اباصلت، ب شهید رجائی

702

پایانه انقلاب اسلامی

بهشت رضا(ع)

مسیر: م امام خمینی(ره)، م 15خرداد، چ مقدم، ب جمهوری اسلامی، م فرودگاه، پلیس راه، ابتدای طرق، خواجه اباصلت، خواجه مراد

704

پایانه امام رضا(ع)

ده غیبی

مسیر: خ كوشش 27، چ كوشش(گاراژدارها)، چ مقدم، ب ثامن، م صبا، ب صبا، پایانه صبا، ب شهید باقری، پادگان قدس، ابتدای رباط طرق، سه راه ده غیبی

507

پایانه امام رضا(ع)

 

رباط طرق

 

خ كوشش 27، چ كوشش(گاراژدارها)، چ مقدم، ب ثامن، ب صبا، ب شهید باقری، پادگان قدس، اكبرآباد، ابتدای رباط طرق، انتهای رباط طرق